FFXIV “次元の狭間オメガ零式:シグマ編2層” 学者視点 O6S Omega – Sigmascape V2.0 (Savage) – Scho PoV